(1)
Qarshiyev, B.; Raximjonov, A. TAKOMILLASHTIRILGAN TOZALASH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQARISHGA JORIY ETISH. buxdu.uz 2024, 46.