(1)
Qarshiyev, B.; Ochilov, M.; Ochilov, M.; Bozorov, B.; Xoshimova, N. PAXTA BО’LAGINI QOZIQCHA SIRTIDAN OTILISH XARAKAT TRAYEKTORIYASINI ANIQLASH. buxdu.uz 2024, 46.