(1)
Ro’ziyeva, G. ORGANIK MAHSULOT VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISH YO’LLARI. buxdu.uz 2024, 46.