(1)
Ro’ziyeva, G. BIOMASSADAN BIOGAZ ISHLAB CHIQARISH VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISH. buxdu.uz 2024, 46.