(1)
Atamuradov, J. MASOFAVIY TA’LIMDA OʻQITUVCHINING KOMPETENTSIYASI. buxdu.uz 2024, 46.