(1)
Adizova, O. FOLKLORSHUNOSLIK MANBALARIDA MAQOLLARNING BERILISHI, O’RNI VA XUSUSIYATI. buxdu.uz 2024, 46.