(1)
Niyazova, M. DUNYO TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI O’RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI. buxdu.uz 2024, 46.