[1]
Adizova, O. 2024. FRANSUZ VA О‘ZBEK TО‘Y MAROSIMLARI TURLARI, MOHIYATI VA XUSUSIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 46, 46 (фев. 2024).