[1]
Adizova, O. 2024. Xalq og‘zaki ijodi namunalarini saqlashda bolalar o‘yinlarining o‘rni. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 46, 46 (фев. 2024).