[1]
Рахматова, Ш. 2024. FEMINISTIK VA EKOFEMINISTIK G`OYALAR VA ULARNING YARATILISH TARIXI . ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 46, 46 (фев. 2024).