[1]
Ikromova, L. 2024. MAQOL - MATALLARNING HAYOTIMIZDA TUTGAN O‟RNI VA DOLZARBLIGI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 46, 46 (фев. 2024).