[1]
Qarshiyev, B., Ochilov, M., Ochilov, M., Bozorov, B. и Xoshimova, N. 2024. PAXTA BО’LAGINI QOZIQCHA SIRTIDAN OTILISH XARAKAT TRAYEKTORIYASINI ANIQLASH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 46, 46 (фев. 2024).