[1]
Ro’ziyeva, G. 2024. ORGANIK MAHSULOT VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISH YO’LLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 46, 46 (янв. 2024).