[1]
Ro’ziyeva, G. 2024. BIOMASSADAN BIOGAZ ISHLAB CHIQARISH VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 46, 46 (янв. 2024).