NOTO'LIQ OILALARDA O'SMIRLAR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI NOTO'LIQ OILALARDA O'SMIRLAR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ziyodullo Elov

Аннотация

Ushbu maqolamda hozirgi kunda anchagina dolzarb muammoga aylangan oilaviy
ajrimlarning va shu oqibatida to„liqsiz holatga kelib qolayotgan oilada ulg„ayotgan o„smirlardagi o„sish
muammolar masalasi, to„liq bo„lmagan oilalardagi o„smirlarga yordam ko„rsatish, ularning o„sishdagi
qiyinchiliklarini asta-sekin yengillashtirish jarayonlari hadiqa fikrlar bildirilgan bo„lib, bunday oilalarda
o„sib shakllanayotgan o„smir shaxsining keyinchalik jamiyatdan ajralgan holatda o„z fikrini ifoda eta
olmaslik, zo„ravonlik natijasida ortirilgan jaroxati, vaqt mobaynida salbiy xarakterga ega bo„lishi,
tuyg„ulari nafratga aylanishi va oila qurushda suskashlik qilishi xaqida fikr yuritiladi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Elov, Z. (2024). NOTO’LIQ OILALARDA O’SMIRLAR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI : NOTO’LIQ OILALARDA O’SMIRLAR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI . ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 57(57). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/13683
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Vygotsky‘s L. S. Pedological Works: Volume 1. Foundations Of Pedology [Vol. 1, 1st Edition]

, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Qodirova, M. (2020). Voyaga yetmagan o‗smirlar xulq atvorini shakllantirishda olib boriladigan

ishlar mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI

Avezov O.R. Taʼlim- tarbiya jarayonida agressiv xulqli bolalar ota- onasi bilan ishlashning o‗ziga

xos psixologik jihatlari. ―O‗zbekistonda fuqarolik jamiyati qurish sharoitida shaxs maʼnaviy madaniyatini

shakllantirishning falsafiy omillari‖ //Respublika ilmiy–amaliy anjumani materiallari// Farg‗ona, 2017 y. B.

-251.

Avezov O.R. Mutaxassislikka kirish. Darslik,‖Durdona‖ nashriyoti, 2021 yil. 243 bet.

Avezov O.R. Deviant xulq-atvor psixologiyasi. Darslik, ‖ Buxoro viloyati bosmaxonasi‖

nashriyoti, 2019 yil. 495 bet.

Elov Z.S. O‗smirlik dаvridа shахs хulq-аtvоridа kuzаtilаdigаn rеаksiyalаrning psiхоlоgik tа‘siri.

Science and Education 3 (3), 442-447

Elov Z.S. O‗smirlik dаvridа shахs хulq–аtvоridа kuzаtilаdigаn rеаksiyalаrning psiхоlоgik tа‘siri.

Psixologiya ilmiy jurnal 1 (1, 2022), 27-29

Элов З.С. Ўсмир шахсида деликвент аҳлоқ–девиант хулқатворнинг шакли сифатида. Ta‘lim

va innovatsion tadqiqotlar (2023 йил №6) 376-378

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >>