O‘ZBEKISTONDA AGROBIZNESNI XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO’LLARI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марал Кадирова

Аннотация

Iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida agrobiznes subyektlari faoliyatini zamonaviy innovatsion agrotexnologiyalarni qo‘llash asosida tashkil qilish va aholini toza-ekologik oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash masalalari dolzarb hisoblanadi. Aynan shu masalalarni hal etilishida agrobiznes subyektlarining innovatsion rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirishning metodologik asoslarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Кадирова, М. (2024). O‘ZBEKISTONDA AGROBIZNESNI XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO’LLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 49(49). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12459
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

To’ychiyev A.G’. Kichik biznesga innovatsiyalar transferini moliyalashtirish. Monografiya, “Fan” nashriyoti.-Toshkent 2020- 224 b

A.S.Soliyev “Iqtisodiyot geografiya asoslari” ma’ruza matni.

Вихров М.С. Содержание агробизнеса и его роль в экономической систем https://core.ac.uk/download/pdf/214880883.pdf

Туробова Ҳулкар Рустамовна. Aгробизнесни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2021 yil.

Kadirova, Maral Matyakubovna. "POTENTIALS OF QUEST TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'ECONOMIC SKILLS." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.5 Pedagogical sciences (2022).

Таджиева, С. У., and М. М. Кодирова. "Основные направления развития программы локализации в Узбекистане." Современные тенденции развития науки и производства. 2016.

Kadirova M.M. Potentials of quest technology in the development of students' economic skills. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities ISSN 2749-0866 Vol.2 Issue 1.5 Pedagogical sciences (2022) http://berlinstudies.de/ 372 pp. 372-378.

https//ru.wikipediya.org/wiki./

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)