“BUXORO SHASHMAQOMI” - MILLIY TARBIYA VOSITASI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Бахтиер Мустафаев

Аннотация

Ushbu maqolada “Buxoro Shashmaqomi” ning milliy musiqa madaniyati
tarixida tutgan o‘rni, maqom va maqom yo‘lidagi asarlarni ta’lim tizimiga kiritish,
yoshlar tarbiyasida maqom san’atidan foydalanishning ahamiyati haqida fikr
yuritilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Мустафаев, Б. (2024). “BUXORO SHASHMAQOMI” - MILLIY TARBIYA VOSITASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 48(48). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12261
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi “O‘zbekiston milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ - 3391-sonli qarori (“Xalq so‘zi”. 2017. - 18-noyabr)

Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Xalqaro maqom san’ati anjumani” ning ochilish marosimidagi nutqi”. (“Xalq so‘zi”. 2018 y. - 7-sentabr).

Matyoqubov O. Maqomot. Toshkent “Musiqa” nashriyoti. 2004 y. B. 58-

To‘rayev F. Mutribotqalbidanuchgannavolar (Saylanma). Toshkent “Navro‘z” nashriyoti. 2018 y. -B.17.

МустафаевБ Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТРНАУЧНЫХПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

Мустафоев Б. И. Особенности уроков музыки в общеобразовательных школах //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 1 (42). – С. 46-48.

Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ //Europeanscience. – 2021. – №. 2 (58). – С. 26-28.

Мустафаев Б.МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //ScientificImpulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.

Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.

Мустафаев Б. “БУХОРО ШАШМАҚОМИ”–УЛКАН МАЪНАВИЙ ХАЗИНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

Мустафаев Б. UMUMIY OʻRTA TA’LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

Мустафаев Б.. MUSIQA MADANIYATI FANI O‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO ‘NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.

Ruziev, D.Y. 2022. The Emergence of New Forms of Musical Ensembles in Uzbekistan. EUROPEAN JOURNAL O

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >>