BIR JINSLI BÒLMAGAN MEXANIK KUCHLANISHLARNING FeBO3 MONOKRISTALLI MAGNIT TUZILISHI VA MAGNITLANISH JARAYONIGA TASIRINI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Akmal Turayev

Аннотация

Ushbu maqolada temir borat(FeBO3)ning monokristallimagnit tuzilishi o’rganilgan bo’lib, qattiq jismlar fizikasibo'yicha ko'plabtadqiqotlar bu bilan bog'liqligi ya’niuning xususiyatlarining noyob kompleksi–magnit,rezonans, optik, magneto-optik, magneto-elastik kabixususiyatlarni o’zida namoyon qilishi, FeBO3 kristalidatrigonal (romboedral)mavjud kristalltuzilish,simmetriyaning fazoviy guruhi,.dielektrik vamagnit jihatdan antiferromagnit yengil tekislik tipidagizaif ferromagnetizm va magnit anizotropiyasio’rganilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Turayev, A. (2024). BIR JINSLI BÒLMAGAN MEXANIK KUCHLANISHLARNING FeBO3 MONOKRISTALLI MAGNIT TUZILISHI VA MAGNITLANISH JARAYONIGA TASIRINI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 47(47). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12071
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

В.Е. Зубов ИЗОМЕТРИЧНЫЕ МОНОКРИСТАЛЛЫ БОРАТА ЖЕЛЕЗА: МАГНИТНЫЕ И МАГНИТОАКУСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, Симферополь 2008

Bolotin DD. Temir borat va gematitning kristal-magnit tuzilishini qiyosiy tahlil qilish Bolotin DD, Macsimova EM, Strugatskiy MB // Taurida milliy VI Vemadskiy universitetining ilmiy eslatmalari. Seriya: Fizika va matematika fanlari. - 2010.-jild. 23(62), y3. B. 149-155.

AA Turayev, HX Abidov - temir borat monokristalida strukturaviy o'zgarishlar. yuqori haroratli ta’sirdagi o ‘zgarishlar. rentgen nurlari ta’sida temir boratning tuzilishini tahlil qilish // Interpretation and researches, 2022. Стр:16-24.

Abidov, H. (2023). YUQORI HARORATLI TAVLANISH JARAYONIDA TEMIR BORAT (FeBO3) DAGI STRUKTURAVIY O'ZGARISHLAR. Eurasian Journal of Academic Research, 3(1 Part 3), 125-130.

Rollmann G., Rohrbach A., Entel P., Hafner J. // Fizik. Rev. B. 2004. jild. 69

Abidov H. YUQORI HARORATLI TAVLANISH JARAYONIDA TEMIR BORAT (FeBO3) DAGI STRUKTURAVIY O'ZGARISHLAR //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 125-130.

Turayev A. Physical-technological aspects of a multifunctional sensor based on a field-effect transistor //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.

qizi Nasriyeva M. X. NANOTEXNOLOGIYA SOHASINING RIVOJLANISHIDA YARIMO ‘TKAZGICHLI ASBOBLARNING AHAMIYATI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 257- 264.

D. R. Dzhuraev, B. Yu. Sokolov, and Sh. Sh. Faiziev. Photoinduced changes inthe spacemodulated magnetic order of a FeBO3:Mg single crystal. Russian Physics Journal, 2011, Vol. 54, №3, -P 382-385.

Boidedaev S. R., Dzhuraev D. R., Sokolov B. Yu., Faiziev Sh. Sh. Effect of the Transformation of the magnetic structure of a FeBO3: Mg crystal on its magnetooptical anisotropy. Optics and Spectroscopy, 2009, Vol. 107 No. 4 -Р 651-654.

S.R.Boydedaev, D.Y Sokolov, D.R. Dzhuraev, Sh.Fayziev. The ‘magnetic ripple’ state in weak ferromagnetic FeBO3: Mg. Uzbekiston Fizika Zhurnali. 2009. No.5, P. 376-383.

Atayevich, T. A., & Xotamovich, A. H. (2022). TEMIR BORAT FEBO3 MONOKRISTALLARI VA NANOZARRACHALAR SINTEZI VA ULARNING OPTIK VA MAGNETOOPTIK XUSUSIYATLARI. TEMIR BORATDA KUZATILADIGAN FARADEY EFFEKTI. TEMIR BORATNING OLINISHI VA O’STIRILISHI. SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH, 1(5), 53-61.

Джураев Д. Р., Тураев А. А. МАЙДОН ТРАНЗИСТОРЛАРИ АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ FEATURES OF KEY PARAMETERS OF FIELD TRANSISTORS.

Atayevich T. A., Xotamovich A. H. TEMIR BORAT FEBO3 MONOKRISTALLARI VA NANOZARRACHALAR SINTEZI VA ULARNING OPTIK VA MAGNETO-OPTIK XUSUSIYATLARI. TEMIR BORATDA KUZATILADIGAN FARADEY EFFEKTI. TEMIR BORATNING OLINISHI VA

O’STIRILISHI //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 53-61.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)