QUYIMOZOR – TO’DAKO’L SUV OMBORLARI YONDOSH HUDUDLARI LANDSHAFTLARI VA ULARNING EKOLOGIK HOLATI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

istat mirzoyeva

Аннотация

O’zbekistonning qurg`oqchil kontinental iqlimli cho’l, chala cho’l va tog` oldi dashtlari keng tarqalgan sharoitda suv muammosi hamisha eng jiddiy muammo bo’lib kelgan. So’nggi yarim asrda yangi-yangi cho’l massivlarining dehqonchilik uchun o’zlashtirilishi, mavjud ekin maydonlarining muttasil kengayishi,
yangi-yangi suv omborlari va kanallar qurilishi bilan oqar suvlar tobora taqchilligining vujudga kelishi hamda ifloslanishi ko’plab jiddiy iqtisodiy-ijtimoiy va geoekologik muammolarni keltirib chiqardi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
mirzoyeva, istat. (2024). QUYIMOZOR – TO’DAKO’L SUV OMBORLARI YONDOSH HUDUDLARI LANDSHAFTLARI VA ULARNING EKOLOGIK HOLATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 47(47). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/12046
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Бозоров З. Ўртачўл, Қизилтепа, 1998. 64 б.

Мамадрасулов С.М. Водная проблема бассейна Зарафшана и пути и решения. Тошкент, Ўзбекистон, 1972. 214 с.

Mirzoyeva I.E. To‘dako‘l suv ombori hududining tabiiy geografik xususiyatlari. Geografik tadqiqotlar: innovatsion g‘oyalar va rivojlanish istiqbollari. III-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.Toshkent. 2023. B.98-101

Назаров.И.Қ, Тошов.Х.Р. Табиий географик районлаштиришнинг методологик асослари ва амалиёт. Табиий ва иқтисодий географик районлаштиришнинг долзарб муаммолари. Тошкент, 2004. 15-18 б.

Ҳикматов Ф.Ҳ., Сирлибоева З.С., Айтбаев Д.П. Кўллар ва сув омборлар географияси, гидрологик хусусиятлари. –Тошкент: Университет. 2000.- 122 б.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)