Xalq og‘zaki ijodi namunalarini saqlashda bolalar o‘yinlarining o‘rni

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Obodon Adizova

Аннотация

Maqolada fransuz va o‘zbek xalq og‘zaki ijodida bolalar o‘yinlarining mohiyati, mavzuiy turlari va badiiyati, ularning kelib chiqishi, evolyutsiyasi, xususiyati va tuzilishiga oid ma’lumotlar keltirilgan. Folklorshunoslikda o‘yinlarning boy tarixiy taraqqiyot bosqichlariga ega ekanligi yoritilgan. Bolalar o‘yinlariga xos xususiyatlar, urf-odat, qadriyat, an’ana va milliylikni asrashda o‘yinlarning o‘rni haqida tushunchalar o‘rganilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Adizova, O. (2024). Xalq og‘zaki ijodi namunalarini saqlashda bolalar o‘yinlarining o‘rni. Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11978
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Arnold Van Gennep. Le folklore. Croyances et coutumes populaires françaises. Paris : Librairie Stock, 1924, 16 p. Édition complétée le 3 août, 2009 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec

Contes nouveaux ou les Fées à la mode Par Madame D, tome premier, Paris, Vve de Th. Girard, 1998

Fayzulloyev O. M.O‘zbek folkloridagi lingvokulteremalarning inglizcha tarjimada berilishi (Bolalar folklori va ertaklar misolida) Filol. fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Toshkent, 2019. – 7 b.

Istamovna, Adizova Obodon. "THE EXCEPTIONAL IN THE WORKS OF VAN GENNEP." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12 (2023): 122-125.

Adizova, Obodon Istamovna. "HISTORY AND ETYMOLOGY OF THE FAIRY TALE." Educational Research in Universal Sciences 2.1 SPECIAL (2023): 121-126.

Adizova, Obodon Istamovna. "A LOOK AT FOLKLORE." Academic research in educational sciences 4.TMA Conference (2023): 88-91.

Adizova, O. I. "Reflection of the Creative Personality on The Basis of The Biographical Method In Works Of Art." Indonesian Journal of Innovation Studies 18 (2022).

Adizova, Obodon, and Zulfiya Berdiyeva. "Le rôle de la methode biographique dans la critique littéraire française." Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes. 2022.

Adizova Obodon. “Aziz Qayumovning ilmiy-biografik asarlarida ijodkorning tadqiqotchilik mahorati xususida”. (buxdu. uz) 6.2 (2020).

Adizova Obodon. "ФРАНЦУЗ БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОРИ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 35.35 (2023).

Adizova Obodon. “АЗИЗ ҚАЮМОВНИНГ НАВОИЙ ДЕВОНЛАРИ ТАДҚИҚИГА БИОГРАФИКЁНДАШУВИ”. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 35.35 (2023).

Adizova, Obodon. "ШАРЛЬ ОГЮСТЕН ДЕ СЕНТ-БЁВ—ОСНОВАТЕЛЬ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 35.35 (2023).

Istamovna, Adizova Obodon, and Sadoqat Suvonqulova. "The Essential Function of the Proverb." Best Journal of Innovation in Science, Research and Development 2.5 (2023): 338-342.

Adizova, Obodon. "LA LOCUTION–UN GROUPE DE MOTS QUI JOUE." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 33.33 (2023).

Adizova, Obodon. "БИОГРАФИК МЕТОДНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА СЕНТ БЬЁВ ИЖОДИНИНГ ЎРНИ." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 33.33 (2023).

Adizova, Obodon. "THE AUTHOR IN REVEALING THE ESSENCE OF THE BIOGRAPHICAL METHOD THE PLACE OF IDENTITY." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 33.33 (2023).

Adizova, Obodon. "About the Way of Life of Zahiriddin Muhammad Babur in His Creative Activity." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 33.33 (2023).

Adizova, Obodon. "LES CONTES BIOGRAPHIQUES ET ESTHÉTIQUES." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 32.32 (2023).