TAKOMILLASHGAN TOZALASH JARAYONIDAN CHIQQAN CHIGITLI PAXTANING AMALIY VA NAZARIY IZLANISHLAR NAZARIYASIGA ASOSLANIB PAXTANI QURITISH REJIMINI ISHLAB CHIQISH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Baxtiyor Qarshiyev
A.R. Raximjonov

Аннотация

Jahonda paxtani dastlabki ishlash texnika va texnologiyasini takomillashtirish, ishchi qismlarni harakatlanish tezliklari, ular orasida oraliq masofalar va mashinalarning ish unumdorliklari o'rtasidagi bog'lanishlarni nazariy tadqiq etish va ilmiy asoslarini yaratish bo'yicha keng qamrovli ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Qarshiyev, B., & Raximjonov, A. (2024). TAKOMILLASHGAN TOZALASH JARAYONIDAN CHIQQAN CHIGITLI PAXTANING AMALIY VA NAZARIY IZLANISHLAR NAZARIYASIGA ASOSLANIB PAXTANI QURITISH REJIMINI ISHLAB CHIQISH . ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11926
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

A.Salimov, M.Ochilov, M.Pardayev Takomillashgan momiq ajratish qurilmasida chigitning shikastlanishini o'rganish. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent-2020

Paxtani dastlabki ishlashning muvofiqlashtirilgan texnologiyasi. (PDI 70-2017), T.: «Paxtasanoat ilmiy markazi», 2017.

F.B.Omonov umumiy tahriri ostida ―Paxtani dastlabki ishlash bo'yicha spravochnik‖ T., ―Voris nasriyot‖, 2008 y.

Bakhtiyor Karshiev, Azimjon Parpiev, Ilkhom Sabirov, Kamoliddin Yakubov, Ibrokhim Ismoilov. The effect of drum drying temperature on the moisture of cotton components//ANNALS OF FOREST RESEARCH ,Ann. For. Res. 65(1): 1935-1942, 2022 ISSN: 18448135, 20652445

Қаршиев Б.Э., Пaрпиев A.П. Пахта ва уни компонентларини қатламда қуритиш тадқиқоти. // ЎзМУ хабарлари. Илмий журнал. ISSN 2181-7324. № 3/2, 2022, 432-434 б.

Қаршиев Б.Э., Пaрпиев A.П., Сайидова М.Ҳ. Пахтани қатламда қуритишнинг аэродинамик режимларини аниқлаш тадқиқоти. // Фан ва технологиялар тараққиѐти. Илмий-техникавий ва амалий журнал. Бухоро. ISSN 2181-8193. №5, 2022, 307-311 б.

A.P.Parpiyev, B.N.Kuziyev, N.M.Ergashov, B.E.Qarshiyev. Tozalash jarayonida arrali seksiyalardan ajralib chiqqan chiqindi ulushlarini baholash natijalari taxlili. // Oʻzbekiston toʻqimachilik jurnali. ISSN 2010-6262. №1, 2022, 4-13 б.

Каршиев Б.Э., Парпиев А.П., Хушбаков А.Н. Анализ температуры, влажности волокна и семян в технологических процессах на хлопкоочистительных предприятиях// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE: YOUTH, SCIENCE,

EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 2022 Prague, Czech. https://doi.org/10.5281/zenodo.7117865.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

<< < 1 2 3 4 > >>