PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI UCHUN KADRLAR TAYYORLASHNI INTEGRATSION TIZIMI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Baxtiyor Qarshiyev
A.R. Raximjonov

Аннотация

Ma‘lumki, paxta va undan ishlab chiqariladigan mahsulotlar O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy poydevorini mustaxkamlashda asosiy manbalardan biri hisoblanadi.
Shu maqsadda paxta xom ashyosidan qo`shimcha qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish maqsadida olib borilayotgan izchil isloxotlar natijasida agrar sohada yangi tizim - klaster tizimi joriy etildi

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Qarshiyev, B., & Raximjonov, A. (2024). PAXTA-TO’QIMACHILIK KLASTERLARI UCHUN KADRLAR TAYYORLASHNI INTEGRATSION TIZIMI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11925
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

A.Salimov. Paxta va uning agrotexnikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2020 y. -224 bet.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 25 yanvardagi ―Paxtato'qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish choratadbirlari to'g'risida‖gi 53-sonli qarori.

Каршиев Б.Э., Парпиев А.П., Абдуллаев Х.И. Исмоилов И.Д. Пахтани тозалашга тайѐрлаш технологиясининг таҳлили// RESULTS OF NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH. VOLUME 1. Issue 6 2022 SJIF- 4.431 ISSN: 2181-3639. https://doi.org/10.5281/zenodo.7182657.

Каршиев Б.Э., Парпиев А.П. Равномерность сушки компонентов хлопка-сырца // Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-2 (102). – С. 51-54.

Parpievich P. A. et al. Analysis of the results of the initial operation of cotton with high moisture in cotton cleaning plants //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 11. – С. 1026-1029.

Parpievich P. A. et al. Analysis of moisture at different points of cotton in the garment during the storage process of high-humidity cotton //Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 83-86.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 > >>