MASOFAVIY TA’LIMDA OʻQITUVCHINING KOMPETENTSIYASI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jamshid Atamuradov

Аннотация

Masofaviy ta’lim - bu kompyuter tizimlari va texnologiyalardan foydalangan holda ta’limning zamonaviy usulidir. Ko‘pgina tashkilotlar undan allaqachon foydalanmoqda, boshqalari esa hali ham ikkilanib, undan foydalanish o‘z samarasini
beradimi yoki yo‘qmi degan qarorga kelishmoqda.
Aslida, bu tanish o‘z-o‘zini o‘qitish kitobining yanada rivojlangan versiyasidir. Talaba mavzuni o‘rganadi, so‘ngra test topshiradi, agar bilim sinovi natijasi ijobiy bo‘lsa, talaba yangi mavzuni o‘rganishga o‘tadi, agar yo‘q bo‘lsa, avtomatlashtirilgan
o‘quv tizimi qo‘shimcha adabiyotlarni o‘qish va boshqa dars o‘tishni taklif qiladi. Axborot turli yo‘llar bilan taqdim etiladi: video va audio materiallar, rasmlar va animatsiyalardan foydalaniladi. Hech bir qog‘oz darslik bunday multimedia
imkoniyatlarini taqdim etmaydi. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Atamuradov, J. (2024). MASOFAVIY TA’LIMDA OʻQITUVCHINING KOMPETENTSIYASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11891
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Жулин А. Г., Спирина Е. В. Компетенции учителя при дистанционном обучении // Гуманитарные и естественнонаучные исследования

как фактор научно-технического прогресса : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 14 июня 2022г. : Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2022. С. 54-56. URL: https://apni.ru/article/4169-kompetentsiiuchitelya-pri-distantsionnom-obu

Вершинина Г.М. Использование возможностей цифровой школы в фор-мировании ИКТ компетентностей всех участников образовательного процесса // Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога: сб. материалов участников конф. – СПб.: Международные образовательные проекты, 2019. С. 28–33 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://xtern.ru/sites/default/files/wysiwyg/user19009/sbornik_cos_2018.pdf

Атамурадов Жамшид Жалилович Роль преподавателя в проектировании этапов построения дистанционного обучения // Academy. 2020.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 4 > >>