FOLKLORSHUNOSLIK MANBALARIDA MAQOLLARNING BERILISHI, O’RNI VA XUSUSIYATI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Obodon Adizova

Аннотация

Maqolada folklorshunoslikda va manbashunoslikda maqol janrining o’rni va uning taraqqiyoti haqida ma’lumotlar keltirilgan. Folklorga xos matnlarda maqollarning berilishi, milliylik tushunchalari o’rganilgan hamda ayrim maqollar ilmiy jihatdan tahlil etilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Adizova, O. (2024). FOLKLORSHUNOSLIK MANBALARIDA MAQOLLARNING BERILISHI, O’RNI VA XUSUSIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11879
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Adizova O. I. The exceptional in the works of Van Gennep. Special issue ijssir april 2023 issn 2277-3630 (online), published by international journal of social sciences & interdisciplinary research., comparative study of literature, comparative linguistics, translation studies ,2023y,121-126b

Adizova O.I.Folklorshunoslikka bir nazar. Zamonaviy psixologiya, pedagogikada fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi tezislar to’plamini 30-aprel 2023-yil127-131b

Adizova O. I. Les contes biographiques et esthétiques. Innovative Development in Educational Activities ISSN: 2181-3523 VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2023 Scientific Journal Impact Factor (SJIF): 5.938

Adizova O. I. Medieval Tales and Fairy Tales in the 17th Century. Journal of Survey in Fisheries Sciences 10(2S) 1689-1697, 2023 Skopus

Arnold Van Gennep Le folklore. Croyances et coutumes populaires françaises. Paris : Librairie Stock, 1924, 16 p. Édition complétée le 3 août, 2009 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec

Safarov O. O`zbek xalq og`zaki ijodi. Darslik. T.: “Musiqachi”, 2010.72b

O’zbek xalq maqollari. Ikki tomlik. T.: “Fan”, 1-tom, 1987, 2-tom, 1988.11b

O’zbek xalq maqollari. T.: “Sharq”, 2003.48b.

В.Я.Пропп. Фольклор и действительность. Избранные статьи. Москва: издательство « Наука», 1976,16стр

Xamidova .M. Fransuz va o’zbek she’riyatida deopoetonimlarning badiiy qo’llanilishi.Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti 3(10.00.00;N1),210-215.2020

M.Xamidova Fransuz va uzbek makollarda meteonimlar. Sentr nauchnix publikatsiy (buxdu.uz)32(32),2023.

Jumaxoʹja, Nusratullo, and Iqboloy Adizova. Oʹzbek adabiyoti tarihi:(XVI-XIX asr I yarmi)-Oʹzbekiston Respublikasi oliy va oʹrta maxsus ta’lim vazirligining 2019- yil 21-noyabr 5-sonli qaroriga asosan 5120100-Filologiya va tillarni oʹqitish yoʹnalishi boʹyicha bakalavriat bosqichi talabalari uchun darslik. Innovatciya-Ziyo, 2020.

ADIZOVA, Iqboloy. “AMIRIY ADABIY MEROSIDA TAXMISLARNING O ‘RNI.”Oltin bitiglar”–Golden Scripts 2.2 (2019).

Narzullaeva, D. B. (2023, January). HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE QURAN INTO FRENCH. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 116-118). http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1495

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

<< < 1 2 3 4 5 > >>