QUYIMOZOR-TO'DAKO'L SUV OMBORLARI YONDOSH HUDUDLARI LANDSHAFTLARI VA ULARNING EKOLOGIK HOLATI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

istat mirzoyeva

Аннотация

O’zbekistonning qurg`oqchil kontinental iqlimli cho’l, chala cho’l va tog` oldi
dashtlari keng tarqalgan sharoitda suv muammosi hamisha eng jiddiy muammo bo’lib kelgan.
So’nggi yarim asrda yangi-yangi cho’l massivlarining dehqonchilik uchun o’zlashtirilishi,
mavjud ekin maydonlarining muttasil kengayishi, yangi-yangi suv omborlari va kanallar qurilishi
bilan oqar suvlar tobora taqchilligining vujudga kelishi hamda ifloslanishi ko’plab jiddiy
iqtisodiy-ijtimoiy va geoekologik muammolarni keltirib chiqardi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
mirzoyeva, istat. (2024). QUYIMOZOR-TO’DAKO’L SUV OMBORLARI YONDOSH HUDUDLARI LANDSHAFTLARI VA ULARNING EKOLOGIK HOLATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 45(45). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11692
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Бозоров 3. Ўртачўл. Қизилтепа, 1998. 646.

Мамадрасулов С.М. Водная проблема бассейна Зарафшана и пути и решения. Тошкент, Узбекистон, 1972. 214 с.

Mirzoyeva LE. To'dako'l suv ombori hududining tabiiy geografik xususiyatlari. Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari. III-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent. 2023. B.98-101 4.

Назаров.И.К, Тошов.Х.Р. Табиий географик районлаштиришнинг методологик асослари ва амалиёт. Табиий ва иқтисодий географик районлаштиришининг долзарб муаммолари. Тошкент. 2004. 15-18 6.

Ҳикматов Ф.Х. Сирлибоева З.С., Айтбаев Д.П. Кудлар ва сув омборлар географияси, гидрологик хусусиятлари. Тошкент: Университет. 2000.- 1226