TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ARTPEDAGOGIKANING AHAMIYATI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dilfuza Mirzaeva

Аннотация

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida mutaxassislarning kasbiy va ijodiy saviyasiga, fan va ilg‘or texnologiyalarning eng so‘nggi yutuqlarini ishlab chiqarish va ijtimoiy sohalarga joriy etish muddatlarini qisqartirish talablari ortib bormoqda.  Ideal holda, oliy ta’lim bitiruvchilarining faoliyati yechimni topishni talab qiladigan murakkab algoritmlardan foydalanishni o'z ichiga oladi va u ilmiy izlanish xususiyatlari bilan tavsiflanishi kerak. Bugungi kunda oliy ta’lim bitiruvchilarning hayotiy o'zini o'zi anglash istiqbollari oliy o'quv yurtlari uchun kasbiy faoliyatni ijodiy amalga oshirishga tayyor bo'lgan, ya'ni nafaqat juda murakkab muammolarni hal qilishga qodir bo'lgan bo'lajak mutaxassisni yetishtirish vazifasini qo'ymoqda, balki muammolarni ilgari surish, tubdan yangi ijodiy yechimlarni topishni ham muammosini hal qilmoqda.. Bugungi kunda talabalarning hayotiy o'zini o'zi anglash istiqbollari oliy o'quv yurtlari uchun kasbiy faoliyatni ijodiy amalga oshirishga tayyor bo'lgan, ya'ni nafaqat juda murakkab muammolarni hal qilishga qodir bo'lgan bo'lajak mutaxassisni yetishtirish vazifasini qo'ymoqda. Shu munosabat bilan maqolada talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar, xususan, universitetning ta'lim maydonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini ochish jarayonida artpedagogikaning o'rni ko'rib chiqiladi. Universitetda talabalar ijodiyotiga ta’sir etuvchi ijobiy va salbiy holatlar tahlil qilinadi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Mirzaeva, D. (2023). TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ARTPEDAGOGIKANING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 38(38). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10286
Раздел
Статьи buxdu.uz

Библиографические ссылки

Бегидова С.Н. Теоретические основы профессионально-творческого развития личности. -М.: “Майкоп” АГУ, 2009.

Исаева Ю.А. Свобода научного творчества в гуманитарном знании. -Нижний Новгород: “Стрела”, 2008.

Косякин Ю.В. Основы дидактики для преподавателей системы дистанционного обучения. -М.: МГИУ, 2006.

Махмудовна, Нигматова Мавджуда и др. Oсновы использования паровой технологии в системе дошкольного образования узбекистана. Международный журнал раннего детства 14.03: 2022.

Mirzaeva D. Art Therapy as a Means of Adaptation of Young children to pre-scool: Art Therapy as a Means of Adaptation of Young children to pre-scool //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 11. – №. 11.

Tilavova Matlab Mukhamadovna, Husenova Aziza Sharipovna, Hakimova Nargiza Supkhonovna/ The system of development of professional competence in future primary school teachers/ System, 2020/ 4184-4189.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)