1.
Omonova D. INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA "CHUMOLINING JASORATI" MAVZUSIDAGI HIKOYANI O’QITISH MASHG’ULOTINING UMUMIY QURILISHI. buxdu.uz [Интернет]. 12 май 2023 г. [цитируется по 12 июль 2024 г.];32(32). доступно на: http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9495