1.
asadova farangis. BUXORO SHAHRI SUV HAVZALARINING TASNIFI VA UNDAGI SHOXDORMO‗YLOVLI (CLADOSERA) QISQICHBAQASIMONLAR FAUNASI. buxdu.uz [Интернет]. 9 июнь 2022 г. [цитируется по 24 апрель 2024 г.];14(14). доступно на: http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6795