Omonova, D. «INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA „CHUMOLINING JASORATI“ MAVZUSIDAGI HIKOYANI O’QITISH MASHG’ULOTINING UMUMIY QURILISHI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 32, вып. 32, май 2023 г., http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9495.