Muxidova, O. «OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TRANSVERSAL KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 32, вып. 32, май 2023 г., http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9473.