Sharipova, M. «MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING IJTIMOIY-PEDAGOGIK FUNKSIYALARI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 32, вып. 32, май 2023 г., http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9449.