Ruziev, Y. «NOQARDOSH TILLARDA O‘ZLASHTIRMA XABAR VA UNING QIYOSIY TAHLILI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 30, вып. 30, март 2023 г., http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9156.