Arabov, U. «UZ TIZIMLI YONDASHUVNI QO’LLASH ORQALI QARORLAR QABUL QILISH». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 14, вып. 14, июнь 2022 г., http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6896.