[1]
М. Каримова, «TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O’QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI», buxdu.uz, т. 32, вып. 32, май 2023.