[1]
D. Omonova, «O’QUVCHILARNING LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-METODIK ASOSLARI», buxdu.uz, т. 32, вып. 32, май 2023.