[1]
Ф. Нурутдинова, «APIS MELLIFERA XITOZANI ASOSIDA OLINGAN CU2.+ IONLARI POLIMER METALL KOMPLEKSLARINING STRUKTUR TAHLILI», buxdu.uz, т. 32, вып. 32, май 2023.