[1]
K. . Khamroev, «Erkinlashtirish siyosati to’g’risida ayrim fikrlar», buxdu.uz, т. 32, вып. 32, апр. 2023.