[1]
M. Sharipova, «„Alpomish“ dostoni-o’zbek xalqi tarixi badiiy ifodasi», buxdu.uz, т. 1, вып. 1, июн. 2021.