Babamuradova, N. (2023) «AHOLINI OMMAVIY SOG’LOMLASHTIRISHDA JISMONIY MASHQLARNING O’RNI», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 32(32). доступно на: http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9505 (просмотрено: 12 апрель 2024).