Каримова, М. (2023) «TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O’QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 32(32). доступно на: http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9502 (просмотрено: 14 апрель 2024).