Omonova, D. (2023) «INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA „CHUMOLINING JASORATI“ MAVZUSIDAGI HIKOYANI O’QITISH MASHG’ULOTINING UMUMIY QURILISHI», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 32(32). доступно на: http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9495 (просмотрено: 13 июль 2024).