Muxidova, O. (2023) «OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TRANSVERSAL KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 32(32). доступно на: http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9473 (просмотрено: 12 июль 2024).