Ruziev, Y. (2023) «NOQARDOSH TILLARDA O‘ZLASHTIRMA XABAR VA UNING QIYOSIY TAHLILI», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 30(30). доступно на: http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9156 (просмотрено: 15 июль 2024).