Orziyev, M. (2022) «Bininchi ingliz-avg’on urushida Janubiy Turkiston bekliklarining ishtiroki masalasi», ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 14(14). доступно на: http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6751 (просмотрено: 19 апрель 2024).