Каримова, Махбуба. 2023. «TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O’QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz) 32 (32). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9502.