Muxidova, Olima. 2023. «OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TRANSVERSAL KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz) 32 (32). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9473.