Adizova, Obodon. 2023. «BOLALAR O’YINLARI XALQNING MILLIY AN’ANALARIDAN SO’ZLAYDI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz) 43 (43). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11056.