Adizova, Obodon. 2023. «FRANSUZ VA O’ZBEK TILLARIDA HAYRAT VA SHUBHA DISKURSIDA FRAZEMALAR ISHTIROKI». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz) 43 (43). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11055.