KHAMROEV, K. . MAMLAKATLARNING TURISTIK IMKONIYATLARINI ANIQLASH KO’RSATKICHLARI TAHLILI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), [S. l.], v. 32, n. 32, 2023. Disponível em: http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9415. Acesso em: 14 апр. 2024.