Irgasheva, F. (2022). LINGVOKULTUROLOGIYANING TARIXIY BOSQICHLARI VA IJTIMOIY-MADANIY O’ZIGA XOSLIKLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 25(25). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8276